Наші контакти:

 

Приймальня: +38 (04563) 4-77-30

збут: +38 (04563) 4-77-29

 

м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

Зі святом, дорогі лісівники !

Шановнi працiвники та ветерани лiсового господарства !

Вiтаємо вас з Днем працiвникiв лiсу!Нам випала велика честь бути на охоронi безцiнного дару та примножувати особливе багатство нашої України – ЛIС !

Наша професiя — одна з найважливiших на Землi. Оскiльки лiси – це прекрасний, здiбний до вiдтворення природний комплекс, надiйний екологiчний щит, який захищає природу i забезпечує здоров‘я людини.

Дiяльнiсть майже стотисячного колективу працiвникiв лiсогосподарської галузi має особливе значення. Нинi перед лiсiвниками стоїть низка надважливих завдань. Нам належить i надалi збiльшувати лiсистiсть територiї країни до європейського рiвня, оберiгати екологiчну привабливiсть лiсiв, запроваджувати сучаснi методи ведення лiсового господарства, використання лiсових ресурсiв та корисних властивостей лiсу, боротися iз самовiльними вирубками, пожежами та шкiдниками, пiднiмати матерiальну базу лiсової науки й освiти до сучасного європейського рiвня.
Охорона цього безцiнного дару природи – високе покликання працiвникiв лiсового господарства. Щоденна праця в усi пори року за будь-якої погоди покликана примножувати зелене багатство країни, забезпечувати екологiчну безпеку людей та гармонiйну взаємодiю суспiльства i природи. Спрямовуючи зусилля на змiцнення лiсового фонду України, лiсiвники вносять вагомий внесок у захист земельних угiдь та полiпшення стану довкiлля, забезпечують потреби суспiльства у рiзноманiтнiй лiсовiй продукцiї.

Бажаємо всiм українським лiсiвникам мiцного здоров’я, родинного благополуччя та гарних життєвих дорiг.