Наші контакти:

 

Приймальня: +38 (04563) 4-77-30

збут: +38 (04563) 4-77-29

 

м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

На шляху до сертифікації лісів за системою FSC®

Восени поточного  року  ДП «Білоцерківський лісгосп» взяв на себе зобов’язання дотримання Принципів і критеріїв добровільної  екологічної сертифікації лісів за системою FSC® для України (Стандарт  FS-STD-02).  Сертифікація FSC® (The Forest Stewardship Council® - Лісова Опікунська Рада) вимагає від підприємства:

  • ведення невиснажливого і екологічно обґрунтованого лісокористування, у тому числі щодо довкілля,  біологічних ресурсів лісів, а також відносно дикої флори і фауни;
  • дбайливої заготівлі і використання усіх лісових продуктів, ґрунтуючись на збереженні і примноженні екології лісів, яке має бути чітко задокументовано;
  • усі види діяльності повинні на довгостроковій основі передбачати і мати позитивну дію на соціально-економічне благополуччя місцевих жителів;
  • в період дії сертифікату ввести послідовну політику постійного вдосконалення своєї господарської діяльності у соціальній, економічній і екологічній сферах.

В період підготовки до первинного аудиту державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» приводить свою діяльність у відповідність до основних принципів загального стандарту сертифікації ЛОР. Так, відповідно до Принципу4. «Стосунки з місцевим населенням», проводиться збір інформації про місця особливого культурного, історичного, екологічного і релігійного значення в межах лісових насаджень лісгоспу, для їх виявлення, узгодження з місцевими органами самоврядування,та визначення режиму користування.

Відповідно до Принципу6. «Дія на довкілля» розпочата робота з виявлення рідкісних та зникаючих представників флори і фауни відповідно до  офіційних переліків  регіонально рідкісних видів  по Київській області.

Також відповідно до зазначеного принципу понад 5% площі лісів, вкритих лісовою рослинністю відповідним наказом по підприємству віднесено до репрезентативних ділянок лісових екосистем. До переліку зазначених ділянок ,які взяті під охорону в їх природному стані з суворим обмеженням господарської діяльності внесена переважна частина природно-заповідного фонду та лісів наукового призначення.   Площа репрезентативних ділянок у 7 лісництвах підприємства перевищує 1800 га.

ДП «Білоцерківський лісгосп» відповідно до задекларованих  зобов’язань дотримання принципів та критеріїв добровільної екологічної сертифікації лісів за системою FSC®, усвідомлює важливість екологічного аспекту та необхідності цивілізованого природокористування.