Наші контакти:

 

Приймальня: +38 (04563) 4-77-30

збут: +38 (04563) 4-77-29

 

м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП "Білоцерківський лісгосп" Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

 

ЗМІСТ:

1.     ВСТУП    …………………………………………………………………………..……………… , . 3

11.   ВІДОМОСТІ ПРО ДП «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

111.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   5

   1.  ВИМОГИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

   1.1. Загальна нормативно-правова база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

   1.2. Оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог Українського законодавства  6

   1.3. Земельні аспекти , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7

   2.   МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ВИМОГИ НАГЛЯДОВОЇ  ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ FSC . .  .  8

 2.1.  Оцінка впливів на навколишнє природне та соціальне середовище  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  8

1V. ОПИС ДЖЕРЕЛ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

V. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10

1.  ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ГЕОЛОГІЧНІ І СЕЙСМОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ , . . . . . . . . .   10

2.  КЛІМАТИЧНІ УМОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.  ГРУНТИ ТА ПІДГРУНТЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 11

4.  ПІДЗЕМНІ ВОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

5.  ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.  ФЛОРА, ФАУНА, РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12

7.  ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

8.  ОСОБЛИВО ЦІННІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІ (ОЦЗЛ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17

9.  ЛАНДШАФТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

10. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ОБЄКТИ АРХЕОЛОГІЇ ТА РЕКРЕАЦІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

VI. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . .  19

1.ВПЛИВ НА ПОВІТРЯ І КЛІМАТ  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

1.1. Вплив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

1,2. Заходи для пом’якшення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. ВПЛИВ НА ГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ І ГРУНТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1. Вплив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

2,2. Заходи для пом’якшення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 19

3.   ВПЛИВ НА ПІДЗЕМНІ ТА ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

3.1. Вплив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3,2. Заходи для пом’якшення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

4.  ВПЛИВ НА ФЛОРУ, ФАУНУ, АРЕАЛИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

4.1. Природно-заповідні території загально державного та місцевого значення  . . . . . . . . . . . .  . .    20

4,2. Заходи з мінімізації впливу  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .    23

5.  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ  ВПЛИВІВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     23

5.1. Вплив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   23

5.2. Заходи з мінімізації впливу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     23

6. УТВОРЕННЯ та УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    23

VII.  СТИХІЙНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА ТА ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24

1.  ВПЛИВ  СТИХІЙНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

1.1. Сейсмічні ризики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.2. Ризики затоплення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3. Потужні вітри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  24

1.4. Сніг, ожеледиця  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  25

2.  ГОТОВНІСТЬ ДО ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

VIII. ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ (ПЕМСМ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПЕМСМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

2. ЗАХОДИ ДП «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» для забезпечення успішного виконання ПЕМСМ. 25

2.1  Обгрунтування і сталість запланованого загального щорічного розміру заготівлі деревини (розрахункова лісосіка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

2.2. Організаційна структура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27

2.3.  План управління підрядниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.  Моніторинг та звітність з питань виконання ПЕМСМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

2.5.  Програма спілкування з громадськістю та процедура розгляду скарг (звернень) громадян та механізм оскаржень  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

 

3.  ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВПЛИВІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

IХ.  КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 32

1. Планування першочергових місць проведення лісогосподарських заходів  . . . . . . . . . . . . . . . . .   32    

2. План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

3. Процес підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля та громадські обговорення (слухання) .  .  33

 

 

1.  ВСТУП

        Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) запланованих  господарських заходів по лісоуправлінню і лісокористуванню ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», скорочено ДП «Білоцерківський лісгосп» проведена з метою визначення доцільності і прийнятності планової діяльності та обґрунтування екологічних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових, соціальних та інших заходів щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища, а також прийняття необхідних заходів по недопущенню можливих негативних  екологічних, економічних  та соціальних змін, вірогідних при проведенні господарської діяльності підприємства на території земель лісового фонду, постійним користувачем яких він є.

      Розробка матеріалів ОВНС проводилась керуючись вимогами  пункту 6.1.СТАНДАРТУ  FS-STD - 02 «Лісова сертифікація» для сертифікації системи лісоуправління на відповідність Принципам і Критеріям FSC для України та законами і нормативно-правовими актами України.

        У відповідності зі статтею 50 Конституції України, кожен громадянин має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

       З прийняттям Закону України про охорону навколишнього природного середовища від 25 червня 1991 року розпочалася новітня історія розвитку екологічного законодавства суверенної України, спрямованого на урегулювання суспільних правовідносин в галузі ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

        Сучасне екологічне законодавство України склалося як цілісна  і взаємопов’язана система, яка включає три діалектично поєднаних блоки правового регулювання екологічних правовідносин:

- природноресурсове законодавство (законодавство у сфері використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

- середовище-охоронне (природоохоронне, ландшафтне) законодавство;

- законодавство у сфері екологічної безпеки.

         Згідно Закону України про охорону навколишнього природного середовища до видів негативного впливу на довкілля відносяться:

- викиди в атмосферу забруднюючих речовин та газів;

-  викиди в поверхневі та підземні водні об’єкти забруднюючих  речовин та 

   мікроорганізмів;

-  забруднення надр та землі;

- розміщення відходів виробництва і споживання;

- забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами, електромагнітним, іонізуючим та іншими випромінюваннями;

-  інші види негативного впливу на довкілля.

        Відповідно до ст.ст. 60-64 до територій та  об’єктів, що підлягають особливій охороні належать:

- території та об’єкти , що мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні комплекси, для збереження сприятливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації негативних природних процесів  і явищ;

- природні території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну і народногосподарську цінність і призначені для збереження природної різноманітності , генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального екологічного балансу і оголошуються територією чи об’єктом природно-заповідного фонду України;

- курортні і лікувальні зони;

- рекреаційні зони;

- рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення , видів тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України.

         При проведенні господарської діяльності, особливо лісозаготівельних робіт, безпосередній вплив може бути на рослинність, тваринний світ, грунт, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря.

 

11.   ВІДОМОСТІ ПРО ДП «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП».

            ДП «Білоцерківський лісгосп»  Київського та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства  Державного Агентства лісових ресурсів України  розташоване  в південно-західній частині Київської області.

            Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2018р) – 35276,8 га.

             Розташований на території восьми адміністративних  районів Київської області. В структуру входить 7 лісництв.

Білоцерківський  район (10225,1га):

-          Білоцерківське лісництво    – 4692,1 га;

-          Томилівське лісництво – 5290,3 га;

-          Сухоліське  лісництво     - 242,7 га;

Васильківський район (333,3 ):

-          Білоцерківське лісництво – 333,3 га;

Фастівський район (437,0 га):

-          Білоцерківське  лісництво     -  437,0 га;

Володарський район (5518,2 га):

-          Володарське  лісництво     -  5518,2 га;

Сквирський  район (5211,9 га):

  -    Сквирське лісництво     - 5211,9 га;

                                           Ставищенський район (5401,6):

  -    Ставищенське лісництво     - 5401,6 га;

Тетіївський  район (3369,0га):

   -   Тетіївське лісництво - 3369,0 га;

                                           Рокитнянський район (4780,7 га):

-          Сухоліське лісництво – 4656,7 га;

-          Томилівське лісництво – 124,0 га.

Почтова адреса та контакти:

Директор –  Вітряк Анатолій Вікторович

Головний лісничий – Гринчій Вадим Петрович

Головний інженер – Атаманчук Руслан Віталійович

Адреса підприємства (юридична): 09130, Київська область, Білоцерківський район, село Дрозди, урочище «Товста», квартал 50

Адреса підприємства (фактична):09100,Київська область, місто Біла Церква, вулиця Січневого прориву, 63.

E-mail     Leshoz.bc@ukr.net

Тел:   (045 63)4-77-29, 4-77-30, 4-77-31

Факс:(045 63)4-55-80

             

      

         Підприємство займається лісовідновленням, проведенням рубок головного користування та  рубок формування і оздоровлення  лісів, охороною і захистом лісів від пожеж, хвороб та шкідників, незаконних рубок, обслуговуванням і ремонтом доріг.

 

Основні таксаційні показники деревостанів підприємства

(по матеріалах базового лісовпорядкування 2014 р.)

Таблиця 1.

Порода

(скоро-чено)

Площа вкритих лісовою рослинністю земель, га

Загальний запас деревини, тис.м3

 

Серед. запас деревини на 1 га

вкритих лісовою рослинністю земель, м3

Серед. запас стиглих і перестійних деревостанів на 1га  м3

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель,  м3

Сз

5081,9

1327,40

261

356

4,9

Сб

5,5

0,59

107

-

3,0

Скр

21,5

6,66

310

346

3,9

Яле

55,8

14,32

257

428

4,8

Мдє

4,3

1,08

251

333

2,8

Дз

17973,3

4625,19

257

258

3,3

Дчр

591,6

93,33

158

299

4,3

Бкл

1,9

0,67

353

-

5,8

Гз

1133,8

247,29

218

261

3,5

Яз

2616,3

639,20

244

324

4,1

Язл

149,5

25,03

167

195

3,0

Клг

314,8

58,66

186

322

3,6

Клп

11,0

1,15

104

-

2,9

Клс

10,7

2,72

254

-

4,6

Яв

13,8

1,14

83

-

1,6

Кля

82,0

9,65

118

152

3,0

Брс

82,5

13,83

168

205

3,0

Взш

0,7

0,14

200

200

3,0

Акб

1047,3

147,83

141

155

2,9

Бп

189,5

34,20

180

210

3,1

Ос

139,0

25,67

185

262

5,1

Влч

2680,6

553,59

206

281

4,0

Влс

2,2

0,49

223

223

2,9

Лпд

459,7

123,19

268

292

3,8

Тб

6,7

1,56

233

233

4,2

Тк

78,5

19,10

243

310

5,4

Тп

4,6

0,87

189

239

3,9

Тч

25,3

7,65

302

308

5,7

Врб

102,8

19,38

188

193

3,2

Абз

0,4

0,02

50

-

1,3

Бха

30,7

8,46

276

288

3,9

Гшз

5,0

0,43

86

-

2,5

Гкз

1,0

0,17

170

170

2,5

Гхг

14,0

1,10

79

88

2,4

Гхм

11,1

1,68

151

-

3,3

Гхс

6,1

0,73

120

-

3,5

Гхч

70,6

1,99

28

-

2,2

Всього

33026,0

8016,15

243

251

3,6

        Середній склад   насаджень 4Дз2Сз1Гз1Яз1Влч1Лпд.

 

111.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1.  ВИМОГИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

1.1. Загальна нормативно-правова база.

Бюджетний кодекс України;

Лісовий кодекс України;

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Кодекс України про надра.

Закони України:

«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-12, зі змінами;

«Про відходи» від 05,03,1998 № 187/98-вр, зі змінами;

«Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95-вр, зі змінами;

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-17, зі змінами;

«Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-12, зі змінами;

«Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-12, зі змінами;

«Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-14, зі змінами;

«Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-14, зі змінами;

«Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-14, зі змінами

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-15, зі змінами;

«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-6, зі змінами;

«Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР;

«Про державну службу» вiд 16.12.1993 № 3723-XII, зі змінами та доповненнями;

«Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, зі змінами.

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»;

від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування»;

від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»;

від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;

від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»;

від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;

від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»;

від 31.10.1995 № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»;

від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»;

від 13.06.1996 № 664 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи»;

від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»;

від 28.12.2001 № 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», із змінами;

від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»;

від 29.11.2001 № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»;

від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», із змінами;

від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

Накази центральних органів виконавчої влади:

Наказ Мінприроди України від 12.03.1993 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.1993 за № 13 «Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»;

Наказ Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.1994 за № 313/523 «Про затвердження інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»;

Наказ Мінприроди України від 29.09.2001 № 358 «Про затвердження плану заходів з усунення порушень вимог водного і земельного законодавства щодо використання і охорони земель водного фонду»;

ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців»;

Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 № 912/12786 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за № 912/12786 «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 № 317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.09.2004 за № 1102/9701 «Про затвердження переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»;

Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»;

Наказ Мінприроди України від 05.11.2004 № 434, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069 «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»;

Наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»;

1.2. Оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог Українського законодавства.

        Оцінка впливу на навколишнє природне середовище  (ОВНС) входить до складу стандартних для України вимог, що мають бути виконані під час планування проектів та  отримання дозволів.

Вимоги до розробки ОВНС, а також консультацій з громадськістю і поширення інформації регламентуються державним будівельним стандартом України ДБН А.2,2-1-2003 («Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»).

        Згідно чинного законодавства, повна ОВНС  є обов’язкова для видів діяльності та об’єктів,

що становлять підвищену екологічну небезпеку (Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку». Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013, № 808). Згідно пункту 20 даного Переліку, лісогосподарська діяльність не відноситься до підвищеної екологічної безпеки, тому повна ОВНС не проводиться.

        З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», згідно якого усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад      1 гектар (га), а також усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, відносяться до першої категорії видів планової діяльності та об’єктів , які можуть мати значний вплив і підлягають проведенню оцінки впливу на довкілля.

 

1.3. Земельні аспекти.

        Згідно ст. ст. 1,2 Земельного кодексу України земля є  основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави і земельні відносини – це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Ці відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.   

        Землі лісового фонду, які є державною власністю, були надані в постійне користування Білоцерківському лісгоспу при його організації в 1936 році (Постановление ЦИК и СНК СССР от 02.07.1936г). Право постійного користування було підтверджено «Распоряжением СНК СССР за   № 14537-р от 14.07.1944года» згідно якого, територія лісгоспу була розподілена на групи і господарські частини (категорії лісів).

        Відповідно до Лісового  Кодексу України (Розділ VIII. Прикінцеві положення, пункт 5) «До одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування».

        Перше лісовпорядкування було проведено в 1939 році. Наступні в 1945, 1955, 1963, 1973, 1983, 1993 і 2003, 2014 роках. Матеріали лісовпорядкування 1963-2014 років знаходяться на підприємстві. Щорічно, починаючи з 1994 року, проводиться безперервне лісовпорядкування.

        Державні акти на право постійного користування земельними ділянками оформлені на землі лісогосподарського призначення  підприємства, які знаходиться на території Білоцерківського району (Білоцерківське, Томилівське, Сухоліське лісництва) та частині Ставищенського району (Ставищенське лісництво) загальною площею 14092 га.

        На площу 10429 га (Володарський район, Тетіївський район, частина Ставищенського району) виготовлена ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ із землеустрою щодо інвентаризації земель державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство», яка знаходиться на стадії погодження і затвердження у відповідних державних органах.

       Розподіл території лісництв ДП «Білоцерківський лісгосп»  в адміністративних межах міських, сільських  і селищних рад приводиться в таблиці 2.

                                                   Таблиця 2

Розподіл території лісництв ДП «Білоцерківський лісгосп»  в адміністративних межах міських, сільських  і селищних рад.

 

№ пп

Лісництво

Сільська, селищна ради

Площа,

 га

Примітка

1

2

3

4

5

1

Білоцерківський район                                                  10225,1

 

1

Білоцерківське

 

4692,1

 

 

 

Фурсівська

1220,7

 

 

 

Дроздівська

1045,7

 

 

 

Трушківська

739,8

 

 

 

Яблунівська

1661,1

 

 

 

Сидорівська

24,8

 

2

Томилівське

 

5290,3

 

 

 

Биковогреблянська

371,3

 

 

 

Шкарівська

1670,9

 

 

 

Томилівська

1124,9

 

 

 

Кожинецька

423,1

 

 

 

Озірнянська

248,6

 

 

 

Чупирянська

264,9

 

 

 

Сорокотязька

780,1

 

 

 

Храпачівська

3,6

 

 

 

Піщанська

100,5

 

 

 

Пилипчанська

56,0

 

 

 

Поправська

120,9

 

 

 

Фесюрівська

37,4

 

 

 

Потіївська

88,1

 

3

Сухоліське

Макіївська

195,3

 

 

 

Василівська

34,4

 

 

 

Сухоліська

13,0

 

2

Володарський район

5518,2

 

 

 

Логвинська

1474,1

 

 

 

Володарська

1049,3

 

 

 

Лобачівська

677,8

 

 

 

Тарганська

111,8

 

 

 

Рачківська

228,6

 

 

 

Біліївська

56,8

 

 

 

Петрашівська

20,9

 

 

 

Пархомівська

95,5

 

 

 

Тадіївська

10,2

 

 

 

Капустинецька

83,1

 

 

 

Рубченківська

26,9

 

 

 

Рогізнянська

21,9

 

 

 

Гайворонська

71,3

 

 

 

Березнянська

163,9

 

 

 

Мармуліївська

18,7

 

 

 

Рудосельська

16,3

 

 

 

Косівська

30,6

 

 

 

Завадівська

67,5

 

 

 

Ожегівська

85,3

 

 

 

Матвіїхська

529,6

 

 

 

Зрайківська

678,1

 

3

Сквирський район

5211,9

 

 

 

Шаліївська

105,4

 

 

 

Тхорівська

307,9

 

 

 

Великоєрчиківська

358,0

 

 

 

Шапіївська

98,2

 

 

 

Дулицька

283,9

 

 

 

Шамраївська

677,8

 

 

 

Сквирська

87,5

 

 

 

Пустоварівська

139,6

 

 

 

Краснолісівська

70,5

 

 

 

Великополовецька

220,3

 

 

 

Буківська

404,4

 

 

 

Чубинецька

102,3

 

 

 

Рудянська

7,9

 

 

 

Пищиківська

102,7

 

 

 

Малолисовецька

677,0

 

 

 

Малоєрчиківська

125,3

 

 

 

Кривошиїнська

63,5

 

 

 

Селезенівська

47,9

 

 

 

Камяногребельська

54,2

 

 

 

Домантівська

59,8

 

 

 

Самгородецька

385,6

 

 

 

Антонівська

174,6

 

 

 

Мовчанівська

45,9

 

 

 

Каленнівська

52,2

 

 

 

Оріховецька

261,7

 

 

 

Горобіївська

297,8

 

4

Ставищенський район

5401,6

 

 

 

Розкішнянська

1392,0

 

 

 

Стрижавська

400,3

 

 

 

Гостромогильська

79,4

 

 

 

Василихівська

132,8

 

 

 

Торчицька

237,2

 

 

 

Кривецька

199,0

 

 

 

Розумницька

34,8

 

 

 

Винарівська

283,0

 

 

 

Ставищенська

70,6

 

 

 

Антонівська

92,9

 

 

 

Сухоярська

71,1

 

 

 

Сніжківська

1432,6

 

 

 

Попружнянська

81,4

 

 

 

Гейсиська

50,3

 

 

 

Станіславчицька

49,5

 

 

 

Юрківська

508,5

 

 

 

Красилівська

18,2

 

 

 

Полковницька

268,0

 

5

Рокитнянський район

4780,7

 

 

 

Бирюківська

124,0

 

 

 

Рокитнянська

3686,5

 

 

 

Острівська

567,4

 

 

 

Насташківська

88,8

 

 

 

Синявська

314,0

 

6

Тетіївський район

3369,0

 

 

 

Теліженецька

177,0

 

 

 

Тетіївська

357,0

 

 

 

Кошівська

115,0

 

 

 

Кашперівська

553,0

 

 

 

Росішнянська

435,0

 

 

 

П’ятигорська

950,0

 

 

 

Черепинська

528,0

 

 

 

Ненадихівська

120,0

 

 

 

Галайківська

134,0

 

7

Васильківський район

333,3

 

 

 

Устимівська

333,3

 

8

Фастівський район

437,0

 

 

 

Малополовецька

437,0

 

 

         Державні акти на право постійного користування земельними ділянками є на 40% площі підприємства. Межі земельних ділянок підприємства в натурі закріплені межовими знаками.

 

   2.  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ВИМОГИ НАГЛЯДОВОЇ  ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ FSC.

Міжнародні Конвеції та Угоди, які ратифіковані Україною щодо охорони навколишнього природного середовища.

Природне середовище:

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Конвекція про біологічне різноманіття.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів.

Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.

Соціальне середовище:

 Консультація про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля.

Техногенне середовище:

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення.

Угода про співробітництво в галузі вивчення , розвідки і використання мінеральносировинних ресурсів.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Конвенція про ядерну безпеку.

Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами.

 

2.1.   Оцінка впливів на навколишнє природне та соціальне середовище.

        Згідно критерію 6.1 СТАНДАРТУ  FS-STD - 02 «Лісова сертифікація» для сертифікації системи лісоуправління на відповідність принципам і Критеріям FSC для України, потрібне проведення оцінки дії на довкілля з урахуванням масштабу і інтенсивності лісогосподарських заходів, а також унікальності ресурсів, що піддаються дії в результаті лісогосподарської діяльності.

Оцінка дії на довкілля проводиться перед початком будь-яких заходів, які можуть привести до порушення середовища.

        Розмір, характер і інтенсивність користування лісовими ресурсами обґрунтовані в Проекті організації розвитку лісового господарства ДП «Білоцерківський лісгосп»(м. Ірпінь, 2015р).

 

 

 

 

 

ІV. ОПИС ДЖЕРЕЛ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

         Основні види робіт, які спричиняють вплив на довкілля,  та їх обсяги на 2019 рік,  наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Перелік видів робіт та їх обсяги, які впливають на навколишнє природне середовище           

пп

Операція технологічного процесу по видах діяльності

Од.

виміру

Обсяг

робіт

Короткий опис  головних видів можливого (потенційного) впливу

1

2

3

4

5

1. Заготівля деревини

1.1

Валка

1.Суцільні рубки головного користування (РГК) та суцільні санітарні рубки.

Вибіркові рубки

2. Рубки формування та оздоровлення лісів, за винятком освітлень і прочищень)

 

га

тис.м3

 

 

га

тис.м3

 

 

 

103,9

34,0

 

 

981

39,75

 

 

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопил

Забруднення землі та  поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження  живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдирання і облом залишених, ростучих дерев.

Зміна  ареалу тварин та рослин

1.2

Трелювання деревини

(на всіх видах рубок)

тис.м3

 

65,7

Забруднення повітря від роботи тракторів.

Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення землі та поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження  живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдирання і облом залишених, ростучих дерев.

Зміна ареалу тварин та рослин.

2. Перевезення лісової продукції

2.1

Загрузка і вивезення лісової продукції

тис.м3

 

46,0

Забруднення атмосферного повітря від роботи автомобілів.

Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення землі  паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження  живого покриву, підліску, підросту, молодняку.

Обдирання  залишених, ростучих дерев.

Ущільнення землі.

3. Ремонт доріг.

3.1

Переміщення землі

км

 

30

 

 

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки.

Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення землі та поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження  дерев, живого покриву, підліску і підросту.

Ущільнення землі.

4. Лісовідновні і лісогосподарські заходи

4.1

1.Підготовка грунту під лісові культури та їх створення

2.Сприяння природному поновленню

га

 

 

га

106

 

 

5

Забруднення атмосферного повітря від роботи трактора

Забруднення землі та поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму землі.

4.2

Рубки догляду в молодняках

(освітлення і прочищення)

га

тис.м3

415

3,65

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопили чи кущоріза.

Забруднення землі та поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна природної структури  і породного складу лісів.

Зниження рівня біологічного різноманіття.

Зміна кормової бази тварин.

4.3

Створення мінералізованих смуг

км

 

80

 

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки.

Забруднення землі та  поверхневих і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму землі.

Пошкодження  живого покриву, дерев і кущів.

 

        При проведенні валки дерев, трелюванні та загрузці і вивезенні деревини на суцільних рубках, пошкодження живого покриву, підліску і підросту ( при їх наявності) відбувається на території  близько 20% площі ділянок.

        Крім того на довкілля в деякій мірі впливають елементи життєдіяльності людей (котельня, очисні споруди, відходи тощо).

 

V. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

            Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до зони лісостепу. В геологічному відношенні територія розміщення на Українському кристалічному щиті.

            Клімат є помірно-континентальний, теплий із  достатнім зволоженням, зима м’яка. Клімат сприятливий для нормального розвитку і росту основних лісоутворюючих порід.

            Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблиця 1.1.

Кліматичні показники.

 

Найменування показників

Одиниці вимірювання

Значення

Дата

 1. Температура повітря:

 

 

 

-          середньорічна

градус

+6,9

 

-          абсолютна максимальна

градус

+39

 

-          абсолютна мінімальна

градус

-28,5

 

 1. Кількість опадів на рік

мм

600

 

 1. Тривалість вегетаційного періоду

днів

165

 

 1. Пізні весняні заморозки

 

 

до 13 травня

 1. Перші осінні заморозки

 

 

з 15 вересня

 1. Середня дата замерзання рік

 

 

середина листопада

 1. Середня дата початку паводку

 

 

середина березня

 1. Сніговий покрив:

 

 

 

-          товщина

см

20-25

 

-          час появи

 

 

перша декада грудня

-          час сходження у лісі

 

 

перша декада березня

 1. Глибина промерзання ґрунту

см

50

 

 1. Напрям панівних вітрів за сезонами:

 

 

 

-          зима

румб

З

 

-          весна

румб

З, ПнЗ, ПдС

 

-          літо

румб

ПнЗ

 

-          осінь

румб

З, ПнЗ

 

 1. Середня швидкість панівних вітрів за сезонами:

 

 

 

-          зима

м/сек

4,5

 

-          весна

м/сек

5,5

 

-          літо

м/сек

4,0

 

-          осінь

м/сек

4,5

 

 1. Відносна вологість повітря за сезонами:

 

 

 

-          зима

%

81

 

-          весна

%

75

 

-          літо

%

64

 

-          осінь

%

76

 

 

            Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень є пізні весняні та ранні осінні заморозки, ожеледь, обледеніння гілок, сухі південно-східні вітри в травні місяці, ливневі дощі, малосніжні зими.

            Територія лісгоспу за характером рельєфу відноситься до рівнинних лісів. У північній частині лісгоспу (Сквирське, Білоцерківське,Томилівське і Сухоліське лісництва) відносно рівний рельєф, у південній частині (Володарське, Тетіївське, Ставищенське лісництва) більш хвилястий рельєф з ярами та балками.

            Основні типи і види ґрунтів: в лісництвах, які розміщені на лівому березі р. Рось (Сухоліське та частина Томилівського) переважають дерново-слабопідзолисті супіскові ґрунти, в понижених місцях перегнійно-глеєві. На території решти лісництв переважають опідзолені чорноземи, темно-сірі лісові ґрунти легко і середньо суглинисті, в пониженнях – перегнійно-глеєві суглинисті ґрунти.

            Помірно виражених ерозійних процесів на території лісгоспу не виявлено.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу наводиться в таблиці 1.2. Територія лісгоспу розташована в басейні річки Рось з її притоками.

           

                                                                                                                      Таблиця 1.2.

Характеристика рік та водоймищ.

Найменування рік та водоймищ

Куди впадає ріка

Загальна протяжність, км; площа водоймищ, га

Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, м

згідно нормативів

фактична

р. Рось

р. Дніпро

346

500

500

р. Гнилий Тікич

р. Тікич

157

400

400

р. Роставиця

р. Рось

116

400

400

р. Кам’янка

р. Рось

105

400

400

р. Сквирка

р. Рось

42

150

150

р. Березнянка

р. Рось

44

150

150

 

За ступенем вологості більша частина ґрунтів   відноситься до категорії свіжих – 29083,7 га. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 8,4% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 436,5 га.

 

6.  ФЛОРА, ФАУНА, РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ

       Згідно лісорослинного районування територія розташування лісгоспу відноситься до зони змішаних лісів Центрального Полісся.. Більша його частина знаходиться в Київо - Чернігівському районі Полісся..

Переважаючими типами лісу  є свіжий дубово-сосновий субір (В2-ДС) і свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2-ГДС).

        Рослинний світ на території ДП «Тетерівський лісгосп»» надзвичайно багатий і різноманітний,  налічується близько 600 видів судинних рослин, мохоподібних -130 видів, водоростей -370 видів, лишайників -140 видів, грибів - 40 видів. Із всього рослинного різноманіття, налічується близько 100 видів лікарських рослин. Велика кількість медоносних рослин  сприяє розвитку бджільництва.

На території  мешкають близько 40 видів ссавців, 180 видів птахів, 7 видів плазунів, 10 видів земноводних, 15  видів риб, 530 видів комах.. Це лише наближена кількість видів приведена згідно різних літературних джерел.

        В лісах мешкають види ссавців, що відносно пристосувалися до присутності людей. До них можна віднести свиню дику , оленів та козуль, їжаків, кротів, борсуків, ондатр. Також поширені бобри та в деяких місцях спостерігаються сліди їх присутності у вигляді маленьких гребель та нір. Основні види прісноводних риб: щука, окунь, карась, головень, плітка, верховодка,  в’юн і інші.

        Ентомофауна представлена типовими для Полісся угрупованнями лісових, лучних, водних і напівводяних комах.

Таблиця 5

Характерні біотопи для основних видів мисливських тварин

Вид

Біотоп

Лось

Лісові угіддя, заболочені ділянки лісу, вербові зарослі, соснові і листяні молодняки, ліси з багатим підростом і підліском із листяних порід і ялівцю

Олень благородний

Широколистяні ліси з полянами і галявинами з добрим поновленням підросту і підліску з листяних порід, хорошим травостоєм, ожиною

Козуля

Широколистяні ліси з полянами, галявинами з добрим поновленням, травостій з різних трав. Поблизу лісових масивів наявність посівів озимини

Кабан

Різноманітні лісові угіддя, заболочені ділянки до очеретяних заростей. Обов'язкова наявність води. Зарослі молодняків, чагарників, високих трав'яних рослин

Заєць

Відкритті угіддя (польові),  балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні ділянки лісу, смуги лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь

Білка

Найрізноманітніші типи лісу, крім молодих насаджень

Бобер

Лісові річки, озера зарослі по берегах деревно-чагарниковою рослинністю

Тхір лісовий

Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і чагарником, заплавах річок, озер, боліт з заростями. Його можна зустріти в садах і селах

Куниця лісова

В  старих високостовбурних насадженнях, перевагу надає мішаним де є дуплисті та суховершинні дерева.

Лисиця

На всій території

        Згідно даних обліку чисельності мисливських тварин в угіддях на території Білоцерківського району їх кількість становить:

Козуля – 392 шт.

Заєць русак - 2570 шт.

Бобер – 218 шт.

Видра – 51 шт.

Ондатра – 355 шт.

Куниця лісова – 93 шт.

Лисиця – 89 шт.

        У 2016 році проведено депопуляція диких свиней в результаті захворювання і вимирання їх від африканської чуми.

Рідкісні і зникаючі види рослин і тварин.

 1. Для оцінки впливу на рідкісні види рослин і тварин занесені до Червоної книги України  підприємством проведено:

-        складено список рідких і зникаючих  видів, потенційно проживаючих на території підприємства,

-        виявляються потенційні місця проживання цих видів

-        визначаються заходи по захисту видів.

Складання списку рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин для території розташування ДП “Білоцерківський лісгосп” проведено на основі офіційно діючого документу — Червона книга України. Список постійно уточнюється і оновлюється.

На основі відомостей про місцезнаходження рідких видів складений перелік ключових місцезнаходжень, характерних для червоно-книжників.

 Щодо потенціальних місцезнаходжень видів, занесених в Червону книгу, розроблені заходи по збереженню цих видів.

Місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України та чорного лелеки, токовищ глухарів, тетеруків на території підприємства лісовою охороною не зафіксовано.

 

Таблиця 6

Перелік місць розташування Червонокнижних видів рослин на території

ДП «Білоцерківський лісгосп»

Місцезнаходження

Назва

 

Категорія

 

лісництво

квартал

виділ

Сквирське

 

 

21

 

всі

 

Лілія лісова

Лісовий заказник місцевого значення «Уютне»

Сквирське

92

12-22

Лілія лісова

Заповідне урочище

«Чагарі»

Ставищенське

39

1

Підсніжник звичайний, цибуля ведмежа

Ботанічний заказник місцевого значення «Дубина»

Сухоліське

34

1-7,10

Рябчик шаховий

Ботанічний заказник місцевого значення «Сухоліський»

 

Заходи, які  застосовуються на підприємстві.

 1. Збереження лісогосподарського виділа.
 2. Збереження ключових біотопів.
 3. Збереження об’єктів важливих для виживання видів.
 4. Збереження особин.

Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів можна провести лише в разі їх виявленні при спеціальних обстеженнях або при відводі і таксації лісосік.

При виявлені місця розташування  видів (гніздо, нора, місце зростання тощо) позначаються на місцевості, записуються в книгу реєстрації рідкісних та зникаючих видів і наносяться на технологічну карту розробки лісосік як не експлуатаційна  площа. В ході розробки лісосіки забезпечується збереження грунту і надгрунтового покриву в місцях виявлення виду,  а також мертвої деревини , яка є субстратом для росту і розмноження організмів.

Підприємство не включає в рубку ділянки з виявленими рідкісними видами рослин і тварин, занесених в Червону книгу України.

 

 

7. ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ.

                                                                                                                                 Таблиця 7

ПЕРЕЛІК ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ по ДП „Білоцерківський лісгосп”

Назва об’єкту

Площа, га

Дата створення

Місцезнаходження (район, лісгосп, лісництво, квартал)

Коротка характеристика

Лісові підприємства, у віданні яких знаходиться об’єкт

Рішення директивних органів про створення об’єкту

Загальнодержавного значення – відсутні

Місцевого значення

Заказники

Лісовий заказник місцевого значення „Михайлівська дача”

209,0

10.03.1994 року

Володарський р-н, Білоцерківське ЛГ, Володарське л-во, квартал 23, виділи 1-6, 8-10, 13,14 квартал 24, виділи всі, квартал 25 виділи 3,5-13, квартал 26 виділи всі, квартал 27 виділи 2-4  

Лісові культури дуба, сосни віком 70-120 років в заплаві р. Рось

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Лісовий заказник місцевого значення „Володарська дача”

213,0

10.03.1994 року

Володарський р-н, Білоцерківське ЛГ, Володарське л-во, квартали 47,48,49,50, виділи всі

90-річні культури дуба на плескатих ділянках. Під пологом зростають лікарські рослини.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Лісовий заказник місцевого значення „Утне”

59,0

10.03.1994 року

Сквирський р-н, Білоцерківське ЛГ, Сквирське л-во, квартал 21, виділи всі

Дві розташовані  поряд заліснені балки, вкриті мішаним лісом,у деревостані якого переважає ясен та зростає лілія лісова, занесена у Червону книгу України.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Лісовий заказник місцевого значення „Пустоварівка”

198,0

10.03.1994 року

Сквирський р-н, Білоцерківське ЛГ, Сквирське л-во, квартал 22, виділи 1-11,13,14,16-18, квартал 23, виділи 1-6,8-30,32-41,43-47

Дубово-липові та ясенево-липові культури по березі р. Сквирки

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Ботанічний заказник місцевого значення „Лобачівський ліс”

82,0

10.03.1994 року

Володарський р-н, Білоцерківське ЛГ, Володарське л-во, квартал 64, виділи 1,3-12

Дубово-грабові лісові насадження на схилі яру

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Ботанічний заказник місцевого значення „Стрижавський ліс”

248,0

10.03.1994 року

Ставищенський р-н

Білоцерківське ЛГ,

Ставищенське л-во квартал 58, виділи 1-3, квартал 59, виділи 1-6, квартал 60, виділи 1,2,4,5, квартал 61, виділи 1,3-5,7,8,10

Масив молодого лісу із багатим флористичним складом

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Ботанічний заказник місцевого значення „Дубина”

29,0

24.10.2002 року

Ставищенський р-н Білоцерківське ЛГ, Ставищенське л-во квартал 39, виділ 1

Малопорушений масив 60-річного грабового лісу з наявністю в деревостані рідкісного для Київщини виду черешні. У трав’яному покриві домінують рідкісні та зникаючі види рослин, занесені до Червоної книги України – підсніжник звичайний, цибуля ведмежа, а також ряст Маршалла, який є рідкісним для Київщини.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ІY сесії ХХІY скликання Київської обласної ради від 24.10.2002 року

№ 045-04-ХХІY

Ботанічний заказник місцевого значення «Сухоліський»

15,1

17.06.2010 року

Рокитнянський р-н, Білоцерківське ЛГ, Сухоліське л-во, квартал 34, виділи 1-7,10

Унікальний масив широколистяного лісу, в якому зростає рідкісний вид флори України – рябчик шаховий, занесений до Червоної книги України. У складі трав’яного покриву виявлені осока рання, підмаренник чіпкий, герань лучна, розхідник звичайний, первоцвіт весняний, медунка темна, жовтець золотистий.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення Київської обласної ради п’ятого скликання від 17.06.2010 р. №739-32-V.

Гідрологічний заказник місцевого значення «Дулицьке»

71,6

21.06.2012 року

Сквирський р-н, Білоцерківське ЛГ, Сквирське л-во, квартал 31, виділ 10 квартал 32, виділ 10 квартал 35, виділи 17, 19

квартал 36, виділи 12, 12.1, 12.2, 14

квартал 38, виділ 3 квартал 39, виділи 3, 5, 5.1.

Ділянка заболочених, вологих лісів та боліт на березі р. Роставиця та її притоки. Зростає багато видів лікарських рослин, малопоширений вид рослин – ситник тонкий.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення Київської обласної ради від 21.06.2012 р. №365-19-VІ

Пам’ятки природи

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Високопродуктивні соснові насадження”

7,3

19.08.1968 року

Володарський р-н, Білоцерківське ЛГ, Володарське л-во, квартал 12, виділи 17, 18, 22

 

Насадження сосни, що відзначаються високою продуктивністю

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення виконкому Київської обласної ради народних депутатів № 574 від 19.08.1968 року, рішення виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів від 18.12.1984 р. №441

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Дуб-Володар"

0,02

03.02.2011 року

Володарський р-н, Білоцерківське ЛГ, Володарське л-во, квартал 64, виділ 8

Дуб віком 600 років. На висоті 1,3м має в охопленні 5,75м, висота 30м

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ІV сесії Київської обласної ради від 03.02.2011 р №043-04-VІ

‘Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення „П’ятигірський”

29,8

18.12.1984 року

Тетіївський р-н, Білоцерківське ЛГ, Черепинське л-во, квартал 12, виділи 3-8

Насадження штучного походження, різні за складом і віком, тут  зростає 38 деревних і чагарникових порід. Цінний віковими деревами сосни кримської, дуба червоного, висота яких 26 м, діаметр 40 см і середньовіковими деревами модрини, липи, горіха, граба, тополі.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення Київського облвиконкому від 18.12.1984 року       № 441

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення „Томилівський”

2,8

28.02.1972 року

Білоцерківський р-н, Білоцерківське ЛГ, Томилівське л-во, квартал 77, виділ 20 квартал 79, виділ 4

Зростає біля 330 видів деревних і чагарникових порід, які не зустрічаються в навколишніх лісах. Цінний у науковому та естетичному значенні.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення Київського облвиконкому від 28.02.1972 року       № 118, рішення виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів від 18.12.1984 р. №441

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Чагари»

33,9

23.07.2009 року

Тетіївський р-н, Білоцерківське ЛГ, Кашперівське л-во, квартал 13, виділ 2, квартал 14, виділ 7

Деревна рослинність представлена насадженнями дуба звичайного віком 50-75 років, подекуди віком до 115 років, сосни звичайної та ялини. У трав’яному покриві зустрічаються лікарські рослини, такі як пшінка звичайна та медунка темна, також зустрічаються ранньовесняні квіти, як зірочки малі та ряст.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення двадцять п’ятої сесії Київської обласної ради V скликання від 23.07.2009 р. №490-25-V

Заповідні урочища

Заповідне урочище „Теліженецький ліс”

177,0

10.03.1994 року

Тетіївський р-н, Білоцерківське ЛГ, Кашперівське л-во, квартали 21,22,23, виділи всі

Система боліт, вкрита дубово-грабовим лісом з багатою флорою і фауною

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Заповідне урочище „Ревуха”

56,2

19.08.1968 року

Ставищенський р-н, Білоцерківське ЛГ, Ставищенське л-во, квартал 38, виділ 13 квартал 39, виділ 13 квартал 41, виділ 7, квартал 42, виділи 1,2

Дубові високопродуктивні насадження віком 120 років, насіннєвого походження

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення виконкому Київської обласної ради народних депутатів від 19.08.1968 року       № 574, рішення виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів від 18.12.1984 р. №441

Заповідне урочище „Малишки”

142,0

10.03.1994 року

Білоцерківський р-н, Білоцерківське ЛГ, Томилівське л-во, квартали 102,103,104,105,106, виділи всі

Неглибокий розгалужений яр, схили якого вкриті дубовими і ясеневими культурами

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення ХYІ сесії ХХІ  скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 року

Заповідне урочище "Чагарі"

47,0

17.06.2010 року

Сквирський р-н, Білоцерківське ЛГ, Сквирське л-во, квартал 92, виділи 12-22

Заліснена балка, схили та прилегла частина якої вкриті порослевим грабняком. Чисельна популяція лілії лісової, яка занесена до Червоної книги.

Державне підприємство „Білоцерківське лісове господарство”

Рішення Київської обласної ради п’ятого скликання від 17.06.2010 р. №739-32-V

                       

 

 

 

 

8. ОСОБЛИВО ЦІННІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСИ (ОЦЗЛ)

          У відповідності з прийнятими зобов’язаннями, задекларованими в екологічній політиці

ДП “Білоцерківський лісгосп» і з метою досягнення стійкого лісоуправління, а також виконання принципу 9 Лісової Наглядової Ради (FSC), підприємство виявляє і підтримує особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ).

       На території ДП «Білоцерківський лісгосп» виділені і охороняються особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ), або їх ще називають ліси високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

 Таблиця 8

Особливо цінні для збереження ліси ОЦЗЛ.

Пп

Типи лісів ОЦЗЛ

Площа ЛВПЦ,

га

Режим лісокористування

1

ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття важливі на глобальному, національному або  регіональному  рівні.

 

2084,6

Обмежений режим лісокористування

1.1

ОЦЗЛ 1.1.  Особливо охоронні природні території – ООПТ ( пам’ятки природи – 7,32га, заказники – 1124,7га, заповідні урочища – 422,2га, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва – 66,5га, репрезентативні ділянки (крім тих, що входять в ПЗФ - 1803,7 га,  генетичний резерват - 266,9га, лісові ділянки плюсових, еталонних, елітних і унікальних насаджень - 14,0га)

 

2084,6

 

Обмежений режим лісокористування

2

ОЦЗЛ 2.  Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях.

Лісовпорядкуванням  не встановлено

3

ОЦЗЛ 3.  Лісові території, що містять рідкісні екосистеми

 

Не встановлені

4

ЛВПЦ 4.  Лісові території, що забезпечують природно -  захисні функції.

6409,1

 

Обмежений режим лісокористування

4.1

ОЦЗЛ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

 

312,6

РГК заборонено

4.2

ОЦЗЛ 4.2. Ліси, які мають особливе протиерозійне значення

6096,5

Обмежений режим лісокористування

5

ОЦЗЛ 5. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад.

 

2017,0

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

6

ОЦЗЛ 6.  Лісові території, з якими пов’язані екологічні, культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та асоціації.

 

6,44

РГК заборонено

Разом:

10517,14

 

  Примітка: РГК – рубки головного користування  

 

 9.  ЛАНДШАФТ.

        У ландшафтному відношенні загальна територія лісгоспу являє собою полого-хвилясту рівнину на якій ростуть ліси та розташовані землі, які використовуються під вирощування сільськогосподарських культур. На території фрагментально розміщені населені пункти, ділянки дачної забудови, малі річки

        Запроектовані лісогосподарські заходи не змінять ландшафт тому, що існуючий  також має різновікові ліси, не зімкнуті лісові культури, зруби тощо. 

 

10.  КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ОБ’ЄКТИ АРХЕОЛОГІЇ ТА РЕКРЕАЦІЯ

        На території лісів підприємства є ділянки особливо культурного, історичного значення. Об’єктів культурної спадщини і археології, на даний час, не виявлено. У разі їх виявлення при, вони мають бути досліджені археологами, згідно з законодавством України щодо захисту культурної спадщини.

        В місцях рекреації лісогосподарські заходи не проектуються.

Таблиця 9.

СПИСОК

ділянок (місць) особливо культурного, історичного

і релігійного значення (ОЦЗЛ 6) та режим користування в них.

 

пп

№ 

кв.

№  вид.

Площа, га

Характеристика

Режим користування,

заходи

1

2

3

4

5

6

Тетіївське лісництво в адмінмежах П’ятигорської сільської ради Тетіївського району

1

44

1

1,9

Історична пам'ять.

Ліси у межах населеного пункту. Знаходиться історичне кладовище. На даний час поховання не проводиться.

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення санітарних рубок, за умови узгодження з місцевою громадою.  Охорона.

Разом

1,9

 

 

Томилівське лісництво в адмінмежах Сорокотязької сільської ради Білоцерківського району

1

116

6

0,01

Історична пам’ять про наслідки війни.

Деревостан  10Сз 85 років.

На ділянці пам’ятний знак на честь            К.Ф. Ступича, командира партизанського загону в період боротьби з німецько-фашистськими загарбниками.

 

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення санітарних рубок, за умови узгодження з місцевою громадою.   Охорона.

2

116

8

0,01

Історична пам’ять.

Дубово-сосновий деревостан 95 років

Пам’ятний знак на честь                              М.С. Вінграновського, українського поета та письменника другої половини ХХ століття.

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення санітарних рубок, за умови узгодження з місцевою громадою.   Охорона.

3

123

1

4,5

Пам’ятка про історичне минуле.

Насадження дуба північного (червоного) 53 роки.

Розкопки поховань ХІ століття.

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення лісогосподарських заходів, намічених лісовпорядкуванням, за умови узгодження з місцевою громадою.   Охорона.

Разом

4,52

 

 

Томилівське лісництво в адмінмежах Кожинецької сільської ради Білоцерківського району

1

151

6

0,01

Пам’ятка про історичне минуле.

Біополяна, на якій розташована криничка Парасковії

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення лісогосподарських заходів, намічених лісовпорядкуванням, за умови узгодження з місцевою громадою.   Охорона.

Разом:

0,01

 

 

Ставищенське лісництво в адмінмежах Полковницької сільської ради Ставищенського району

1

4

2

0,01

Пам'ять про історичне минуле.

Пам’ятний знак на честь партизанського загону ім. Чкалова в урочищі «Ціцілія» Ставищенського лісництва.

Особливо захисна лісова ділянка (ОЗЛД).

Допускаються проведення лісогосподарських заходів, намічених лісовпорядкуванням, за умови узгодження з місцевою громадою.   Охорона.

Разом:

0,01

 

 

Всього:

6,44

 

 

 

VI. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

1.ВПЛИВ НА ПОВІТРЯ І КЛІМАТ.

1.1. Вплив.

            При проведенні господарської діяльності виникатиме короткочасний та локальний вплив на повітря у формі відпрацьованих газів, диму і пилу,який оцінюється як несуттєвий.

            Протяжність лісогосподарських доріг на території    ДП «Білоцерківський   лісгосп» складає 436 км, із них з твердим покриттям 20,3 км, поліпшені лісові дороги – 55,4 км.

Забруднення атмосфери у формі пилу, що може створюватись у робочих зонах при роботі транспортних засобів в сухий період весни, літа чи осені, відбувається внаслідок проїзду транспортом по дорозі з грунтовим покриттям при пересиханні верхнього шару землі і носить тимчасовий та локальний характер. Оцінюється, як несуттєвий.

1,2. Заходи для пом’якшення впливу на повітря і клімат.

Щодо викидів відпрацьованих газів -  контроль за триманням технічних засобів в справному стані;

диму – планування очистки лісосік від порубкових залишків безвогневим способом;     

пилу – вже створені вздовж автомобільних і залізничних доріг державного значення  категорії лісів - захисні ліси, в яких ділянки шириною 50 м вздовж доріг віднесені до особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД) і виключені із розрахунку рубок головного користування. Тут планується проведення рубок формування і оздоровлення лісів.

 

2. ВПЛИВ НА ГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ І ГРУНТИ.

2.1. Вплив.

        При проведенні рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів та на           лісовідновних роботах при певних операціях технологічного процесу (див. таблицю 3) виникає ризик ущільнення грунту транспортними засобами.

        В зв’язку з застосуванням колісної техніки, вага якої не перевищує 10 тон, ризик  ущільнення грунту вважається незначним.

        Під час проведення господарських робіт механізованим способом, можливе забруднення грунту та підґрунтя через потенційний витік і вилив паливно-мастильних матеріалів (ПММ) з обладнання чи транспортних засобів.

        Такий потенційний вплив на грунт, як очікується, буде локальним і незначним.

2,2. Заходи з помякшення впливу на грунти.

        Проведення лісозаготівельних, лісовідновних і інших робіт повинно проводитись у відповідності з картою технологічного процесу, проектів лісовідновлення, інших нормативних документів та з урахуванням Акту оцінки потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

       Заходи мінімізації дії на грунт:

- розробку лісосік в мокрих, сирих  та дуже вологих місцях проводити в зимовий період;

- трелювання і вивезення деревини проводити транспортними засобами з навісним обладнанням в піднятому стані по волоках і існуючих дорогах, не допускаючи здирання лісової підстілки та пошкодження грунту;

- площа волоків і навантажувальних площадок не повинна перевищувати 15% площі лісосіки;

- заправка транспортних засобів, ремонт та техобслуговування повинні проводитись в гаражі;

- заправка бензопил ПММ проводити так, щоб виключити попадання його в грунт, використовуючи спеціальні лійки та каністри, які повинні бути без пошкоджень, не протікати і стояти на гумових чи з іншого матеріалу підкладках з наявністю сорбенту;

 

3.   ВПЛИВ НА ПІДЗЕМНІ ТА ПОВЕРХНЕВІ  ВОДИ.

3.1. Вплив.

        Вплив на підземні води не очікується. Запроектовані заходи не порушують гідродинамічну сітку потоків грунтових горизонтів, а тим паче перших від поверхні водоносних горизонтів та підземного стоку і підземного живлення.

Основним видом можливого впливу на водні об'єкти є захаращення водотоків порубковими рештками іншими відходами виробництва та сміттям, поверхневими стічними водами з автомобільних доріг, а також порушенням гідрологічного режиму системами грунтових вод.

Внаслідок роботи лісозаготівельної техніки та вирубки лісу, потенційно може бути змінена система поверхневих вод, що в свою чергу може викликати часткове перезволоження та заболочення певної території. Водночас потенційно можливе забруднення поверхневих вод ПММ.

3.2. Заходи для помякшення впливу на підземні і поверхневі води.

        Жодних спеціальних заходів з пом’якшувального впливу на підземні води на території підприємства проводити не потрібно.

        Заходи щодо мінімізації  впливу на поверхневі води:

- не допускати прокладання трелювальних волоків через русла річок та тимчасових водотоків;

- не допускати складання порубкових залишків на руслах водотоків;

- після закінчення лісосічних робіт русла водотоків необхідно очищати від порубкових залишків;

- переїзди через річки та водотоки проводити по містках.

        При встановленні вірогідності заболочення ділянки, планувати і проводити поступові і вибіркові системи рубок і ні в якому разі суцільні.

        Негативний вплив лісозаготівельних та лісо відновлювальних робіт зведено до мінімуму внаслідок заборони законодавством України проведення рубок головного користування поблизу водних об'єктів з метою не допущення забруднення, замулення и виснаження водних об'єктів, а також збереження ареалів рослинного і тваринного світу, на територіях, прилеглих до цих водних об'єктів установлені водоохоронні зони і прибережні особливо захисні ділянки.

Перелік річок і ширина захисних смуг вздовж них приводяться в таблиці 4.

4.  ВПЛИВ НА ФЛОРУ, ФАУНУ і АРЕАЛИ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.

        В процесі проведення робіт, особливо суцільних рубок, створюються нові екологічні умови (як негативні, так і позитивні) для певних видів рослин і тварин.

        Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на розмноження і міграцію тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний баланс.

4.1. Природно-заповідні території.

        На території лісогосподарського підприємства природно-заповідні території державного значення відсутні.

        Розташовані дев’ять заказників місцевого значення загальною площею 1124,7 га, дві пам’ятки природи загальною площею 7,32 га, три парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальною площею 66,5 га та чотири заповідні урочища загальною площею 422,2 га.

Перелік заповідних об’єктів по лісгоспу наведений у таблиці 7.

4.2. Заходи з мінімізації негативного впливу на флору і фауну та ареали їх розповсюдження.

ФЛОРА

При відводах і таксації лісосік та проведенні лісозаготівельних робіт дотримуються вимоги законодавства України, лісових нормативно-правових актів та природоохоронних конвенцій ратифікованих Україною про збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, зберігаючи нижче приведені ключові біотопи і об’єкти:

- ключові біотопи:

1. Болота і окраїни боліт,

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД.

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження,

4. Ділянки на різних елементах рельєфу,

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому покриву та з наявністю Червонокнижних видів.         

 - ключові об’єкти:

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни,

7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної,

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженнях, або мають кормову цінність для фауни,

9. Інші дерева і чагарники,

10. «Стремпи» (пні природного походження),

11. «Вальож».

Оптимізація лісокористування, обмеження лісосік по площі та фрагментація місць проведення суцільних рубок по території лісгоспу, дотримання термінів примикання лісосік, заборона та обмеження рубок в лісах ЛВПЦ, площа яких становить 51,4% лісових земель підприємства, а також виділення при відводах і таксації лісових ключових біотопів і об'єктів дозволить підтримувати оптимальну вікову і породну структуру лісів, зберігати місцезнаходження червонокнижних видів і звести негативний вплив рубок до мінімуму.

ФАУНА

        Шум при лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. Тому, у весняний період, в ділянках середовищ існування, розмноження і міграції диких тварин та в захисних зонах навколо гніздувань ніякі заходи не проводяться.

         Щоб мінімізувати негативний вплив на фауну запланованих заходів, необхідно уникати по можливості при вивезенні деревини, переїздах до місця роботи і назад тощо, перетинання таких ділянок.

        Шляхом консультацій з зацікавленими сторонами (мисливські господарства «Томилівська дача», «Мисливці та рибалки», мисливська дільниця лісгоспу, «Гран-мисливство», «Відродження», «Тетіївська спілка мисливців та рибалок»,  «Соболь», Володарського УТМР, Сквирського УТМР, органи місцевого самоврядування і інші зацікавлені сторони),  були встановлені середовища існування, умов розмноження та шляхи міграції тварин.

        Згідно ст.39 Закону України Про тваринний світ у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня по 15 червня в даних ділянках заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

У період масового розмноження диких тварин,  з 1 квітня по 15 червня 2018 року ДП «Білоцерківський лісгосп»  оголосить «сезон тиші» та забезпечить охорону ділянок середовищ існування,  розмноження і шляхів міграції диких тварин.

        В 2018-2019 роках на території ДП «Білоцерківський лісгосп» науковцями Білоцерківського Національного аграрного університету , за ініціативою та за участю спеціалістів підприємства буде проведена інвентаризація місць оселищ орнітологічної фауни та наукові дослідження щодо оцінки можливості проведення біотехнічних заходів зі збільшення чисельності птахів, розробка рекомендацій  по виготовленню штучних гніздувань і підбір місць їх розміщення.

        Дотримання виконання лісогосподарських заходів у відповідності з Планом лісоуправління

знизить негативний  вплив на рослинний і тваринний світ.

Таблиця  10

Характерні місця знаходження

Місце проживання тварин

Значимість

Заходи охорони

Водойми, береги річок, озер,  канави та інші водойми

Розміщення тимчасових схованок для диких звірів,

гніздування водоплавних птахів

Патрулювання з метою охорони від браконьєрів

Береги боліт, болота з рідким лісом, ділянки лісу серед боліт

Місця проживання окремих видів фауни. Тимчасові схованки для тварин.

Виділяються ключові біотопи.

Патрулювання з метою охорони від браконьєрів

Заболочені ділянки лісу

Розміщення місць схованки тварин та гніздувань сірого журавля і інших птахів.

РГК не проводяться, виділяються ключові біотопи

Дерева з дуплами і гніздами

Є місцем проживання білки, куниці, птахів, кажанів  тощо

Дерева з гніздами та дуплами і охоронні зони навколо них,  не підлягають рубці

Нори

Місця проживання лисиці, борсука, єнота і інших звірів.

Охорона. При проведенні рубок,  навколо жилих нір залишаються охоронні зони (біотопи), радіусом до 30м (до 0,3 га).

 

 

 

 

 

5.  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ  ВПЛИВІВ

5.1. Вплив.

         Жодного впливу на землекористування, пов’язаного з проведенням робіт не передбачається, оскільки постійним користувачем земельних ділянок, де будуть проводитись роботи, є ДП «Білоцерківський лісгосп».

        Інші потенційні негативні впливи під час  виконання робіт включають дорожній рух, ризик аварій та можливий травматизм при порушенні техніки безпеки.

        Можливий позитивний вплив включає створення робочих місць для людей, що проживають в зоні діяльності лісгоспу, збільшення можливості отримання ними доходу.

 

6. УТВОРЕННЯ та УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА.

В процесі лісозаготівель і переробки створюються дров'яні відходи, відходи від роботи лісозаготівельної техніки і автотранспорту, побутові відходи тощо.

Характеристики і передбачені обсяги відходів при проведені господарської діяльності  підприємства надаються в Декларації на утворення відходів.

 

Таблиця 11

Декларація на утворення відходів у 2018 році

 

Найменування відходів

Клас

небез-пеки

Нако- пичено станом на 01.01. 2018

Обсяг утворе-них відходів у звітному році, тонн

Обсяг утворе-них відходів у поточному році, тонн

Найменування, адреса, код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, якому передаються відходи

Кількість переданих відходів у звітному році, тонн

1

2

3

4

5

6

7

6000.2.8.10 Масла та мастила моторні, трансмісійні, інші зіпсовані або відпрацьовані

3

0

2,1

3,05

38358876

ТОВ «Екологічні інвестиції» Юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21, офіс1/4

 Фактична адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 87-А, 16.10.2013

2,1

6000.2.9.04

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані

3

0

1,2

0,3

38358876

ТОВ «Екологічні інвестиції» Юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21, офіс1/4

 Фактична адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 87-А, 16.10.2013

1,2

6000.2.9.22

Відходи перевезень, не позначені іншим способом

3

0

0,031

0,03

38358876

ТОВ «Екологічні інвестиції» Юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21, офіс1/4

 Фактична адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 87-А, 16.10.2013

0,031

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені

3

0

0,1

0,1

38358876

ТОВ «Екологічні інвестиції» Юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21, офіс1/4

 Фактична адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 87-А, 16.10.2013

0,1

2000.2.2.01 Відходи деревини кускові

4

0

432,045

452,338

00992119

ДП «Білоцерківський лісгосп», Юридична адреса: Київська обл., Білоцерківський район, с. Дрозди, урочище «Товста», квартал 50

Фактична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

432,045

6000.2.9.03 Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

4

0

4,0

0,7

37441956

ПП «Екоресурс-центр», 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 14/17, офіс 47-А

4,0

4010.2.8.01 Шлак паливний

4

0

1,115

1,247

00992119

ДП «Білоцерківський лісгосп», Юридична адреса: Київська обл., Білоцерківський район, с. Дрозди, урочище «Товста», квартал 50

Фактична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63

1,115

7720.3.1.01 Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн

4

0

25,5

27,75

05447639

 ПРАТ «КАТП-1028», Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 10

 

        Загальний обсяг утворених відходів  466,091 тон.

        Загальний обсяг дров’яних відходів при лісозаготівлях і переробці деревини становитиме близько 10 тис. м3. в тому числі від рубок головного користування близько 2 тис м3 (сучки, вершинки, кора тощо). В залежності від способу очистки лісосік, близько 50% порубкових залишків спалюється, а решта  залишається на перегнивання.

 

VII.  СТИХІЙНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА ТА ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА

1.  ВПЛИВ  СТИХІЙНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ

        До основних ризиків ведення лісового господарства, які несуть стихійні природні явища, відносяться затоплення, лісові пожежі, потужні вітри, сніг, ожеледиця. Ці ризики несуть потенційні негативні екологічні та соціальні виклики стосовно екологічної і економічної діяльності підприємства, а також безпеки та здоров’я населення.

1.1. Ризики затоплення.

        Лісові землі, постійним користувачем яких є ДП «Білоцерківський лісгосп» не схильні до затоплення. По результатах моніторингу, за останні десять років затоплення лісових територій не відбувалось. Таки чином ризик затоплення  вважається малоймовірним  у 2018 році і в майбутньому.

1.2. Лісові пожежі.

        Основним ризиком і лихом для лісового господарства підприємства є лісові пожежі. У 2018 році лісових пожеж на території лісгоспу не було. На протипожежні заходи витрачено 1536,5 тис. грн, на 2019 рік заплановано 1444,4 тис. грн.

         Пожежі, в основному , спричинені діями людей. Найбільша кількість загорань та пожеж спостерігається в бездощовий весняний та осінній періоди, в період висихання трави, коли на полях,  луках і болотах проводиться неконтрольоване спалювання трави.

        В лісі найбільша кількість виникнення пожеж відбувається у вихідні та святкові дні, коли люди відпочивають в лісі та необережно поводяться з вогнем. Значна кількість пожеж виникає в сезон збору ягід.

        З метою мінімізації впливу даного ризика на підприємстві розроблена низка організаційних та профілактичних заходів щодо недопущення виникнення пожеж, своєчасного їх виявлення та ліквідації.

1.3. Потужні вітри.

        Ризиком сильних вітрів є вітроломи та вітровали, які призводять до загибелі насаджень.

        Аналіз матеріалів лісовпорядкування 1963- 2014 років свідчить про те, що ризики сильних вітрів носять циклічний характер з наближеною періодичністю 1 раз в десять років.

1.4. Сніг, ожеледиця..

        Сніголами на території лісгоспу спостерігаються рідко, але вони наносять суттєву шкоду деревостанам.

        Ліквідація сухостійних та пошкоджених дерев проектується в процесі проведення санітарно-оздоровчих заходів та рубок догляду за лісом.       

2.  ГОТОВНІСТЬ ДО ЛІКВІДАЦІЇ  СТИХІЙНИХ СИТУАЦІЙ.

        На підприємстві розроблені  плани ліквідації аварійних ситуацій. Ці плани включають питання профілактики та реагування. Створена система з питань надзвичайних ситуацій  та цивільного захисту. Призначені відповідальні особи.

        З метою ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню, на підприємстві створено резерв матеріальних цінностей, який частиною регіонального резерву. Номенклатура і обсяг матеріальних цінностей, куди входять будівельні матеріали та засоби загального призначення, запаси паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та майно для виконання спеціальних завдань, затверджені головою Бородянської районної адміністрації. Зберігаються на складах підприємства.

        Підприємство забезпечено новітньою пожежною технікою, сучасними високоефективними засобами пожежогасіння і зв’язку та засобами індивідуального захисту.

         Проведені навчання та тренінг з питань ліквідації стихійних та техногенних ситуацій та цивільного захисту населення.

 

VIII. ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ (ПЕМСМ).

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПЕМСМ.

        ПЕМСМ підсумовує організаційні вимоги, плани дій та плани з моніторингу, з метою забезпечення проведення необхідних заходів з боку  ДП «Білоцерківський лісгосп» для уникнення потенційних негативних впливів, максимізації потенційних позитивних впливів діяльності підприємства у сфері екології, охорони здоров’я, техніки безпеки та соціальних аспектів, а також стосовно відповідності діяльності лісгоспу вимогам діючого законодавства України та вимогам FSC

        Конкретні пункти ґрунтуються на базових умовах та Оцінці впливу, що містяться у попередніх розділах, крім того враховуються результати обговорення між зацікавленими сторонами та                ДП «Білоцерківський лісгосп».

        Основною метою заходів по зменшенню негативного  впливу є максимальне уникнення негативного впливу, або їх мінімізація до прийнятого рівня.

        Аналогічно пропонуються відповідні заходи з метою максимізації позитивних впливів, пов’язаних з реалізацією заходів.

        ПЕМСМ бере за основу довгостроковий підхід (10 років і більше), який буде удосконалюватись та уточнятись щорічно при проведенні безперервного лісовпорядкування, моніторингу і інших проектно-вишукувальних робіт.

        ПЕМСМ  складається з взаємопов’язаних операцій, процедур та рекомендованих норм. Загальна відповідальність залишається за ДП «Білоцерківський лісгосп», при цьому більшість  заходів буде виконуватись підрядниками, але під контролем підприємства, з метою забезпечення відповідності плану діяльності плану діяльності підрядників.

        ПЕМСМ складається з двох частин:

1. Організаційні і контролюючі заходи пов’язані з загальною реалізацією та моніторингом, які має вжити ДП «Білоцерківський лісгосп» стосовно робіт підрядників.

2. Включає більш детальний розгляд заходів з пом’якшення негативних впливів, пов’язаних з різноманітними екологічними та соціальними моментами.

2.  ЗАХОДИ ДП «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП».

2.1  Обгрунтування і сталість запланованого загального щорічного розміру заготівлі деревини (розрахункова лісосіка)

        В процесі рубки і після неї створюються нові  екологічні умови для рослин і тварин, в зв'язку з чим, повинен враховуватися зв'язок між потенційно можливими порушеннями природного середовища і мінімізацією наслідків рубки.

        Лісозаготівельні роботи безпосередньо пов'язані з етапом планування рубок.  Розрахунок обсягів заготівлі деревини по площі і запасу, розміщення лісосік, терміни примикання лісосік і інші питання дуже актуальні для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

      Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розмірі 33,97 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі по господарствах:

          -хвойне  - 3,97 тис. м3

                  в т.ч.   сосна – 3,97 тис. м3

          -твердолистяне – 27,05 тис. м3

                    в т.ч.   дубова високостовбурна – 13,49 тис. м 

                           дубова низькостовбурна – 1,63 тис. м3

                                  дуба червоного – 0,33 тис. м3

                                   ясенева – 8,13 тис. м3

                                   грабова – 3,28 тис. м3

                                  в’язова – 0,19 тис. м3

          -м’яколистяне – 2,95 тис.м3

               в т.ч.   березова           – 0,12 тис.м3

                           чорно-вільхова – 2,17 тис.м3,

                            осикова             - 0,66 тис.м3

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

рекреаційно-оздоровчі ліси – 12,35 тис. м3

захисні ліси                            - 0,25 тис.м3

експлуатаційні ліси               - 21,37 тис.м3

          Розрахунок лісосік проводило  Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 вересня 2000 року та затверджену Наказом  Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105.

Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки з 2015 по 2024 роки базується на даних таблиці 17

 

Таблиця 12

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2015р).

 

Порода

Усього вкри-тих ..,

га

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га

Запас стиглих і пере-стійних  тис.м3

Серед. запас експл. фонду на 1га/м3

Загаль-на серед. зміна запасу тис.м3

Площа насадж. Через 10 років, га

Моло- дняки

Середньовікові

Пристигаючі

Стиглі і перестій-ні

Присти-гаючих

Стиг-лих

Усього

в т.ч. включ в розра-хунок    

Усього

в т.ч. остан-нього класу

Із них остан нього п’яти-річчя

Разом:

17388,2

3639,5

8779,4

3718,7

3593,6

1486,2

605,1

1375,7

397,13

289

66,35

4180,0

1580,9

В т.ч. Сосна

3080,4

1158,2

1239,4

689,3

609,8

197,1

62,8

73,0

25,47

349

14,59

841,2

146,1

Ялина

36,7

11,5

7,2

-

9,2

7,2

4,5

8,8

3,62

411

0,18

2,0

16,0

Дуб

11384,2

1758,3

6618,7

2456,0

2488,3

933,1

331,4

518,9

144,99

279

39,74

2620,4

850,0

Ясен

1642,0

477,4

399,1

362,0

341,2

199,3

138,8

424,3

134,76

318

6,87

503,9

341,6

Граб

333,8

3,9

134,0

71,1

44,4

44,4

9,8

151,5

39,59

261

1,27

71,1

64,9

Береза

49,4

0,6

26,0

13,2

2,9

2,9

0

19,9

4,09

206

0,16

13,2

16,8

Осика

96,7

33,2

11,7

11,7

13,1

13,1

7,2

38,7

10,54

272

0,52

11,7

25,8

Вільха

688,5

173,1

321,0

107,0

79,1

79,1

45,4

115,3

29,22

253

2,75

107,0

97,4

Примітка: В зв’язку зі значним обсягом табличного  матеріалу визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 2024 роки,  приводяться загальні дані  по підприємству та  в розрізі панівних порід.

       По підприємству прийнята лісосіка рівномірного користування.

       Заготівля деревини та її вивезення планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими  дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів ( лісорубні квитки), які видані Київським управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки

Відомості про заплановані  на 2019 рік рубки головного користування (РГК )  приводяться в додатку1.

      Суцільні рубки головного користування (середня площа ділянки 2,1 га) в 2019 році планується провести на площі 63,9 га.

       Загальний обсяг заготівлі деревини запланований підприємством від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів становитиме  близько 75 тис. м³, а середня зміна запасу насаджень станом на 01.01.2018 року становить 124, 2 тис. м³. Таким чином, використання середнього приросту становить близько 60 %.

Оцінка впливу підприємства на лісове середовище включає в себе набір лісосічного фонду в рубку. Набір ділянок в рубку проводиться по матеріалах лісовпорядкування у відповідності з розрахунковою лісосікою.  При наборі ділянок в рубку суворо дотримуються Правил рубок головного користування, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України     23.12.2009 р. № 364.

Відомість набраних в рубку ділянок звіряється з картами особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ), що унеможливлює  включення особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД) в рубку.

 

2.2. Організаційна структура.

        ДП «Білоцерківський лісгосп»  встановив та підтримує організаційну структуру, що визначає роль, межі відповідальності та повноваження стосовно реалізації ПЕМСМ описаного в даному Звіті ОВНС.

        Організаційна структура включає наступні аспекти:

        1. Керівником підприємства, що несе всебічну відповідальність є директор. Головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковані директору несуть оперативну відповідальність за окремі аспекти ПЕМСМ, включаючи роботу підрядників.

            Права та обов’язки кожного працівника підприємства визначені в Посадових Інструкціях, з якими працівники ознайомлюються при зарахуванні на посаду.

          2. З метою досягнення постійного та ефективного ПЕМСМ керівництво підприємства виділяє необхідні фінансові та трудові ресурси.

        3.  Проводиться інформування зацікавлених сторін та громадськості щодо соціальних і екологічних аспектів та зобов’язань згідно ПЕМСМ.

        Показниками ефективності стосовно організаційної структури є документальне підтвердження проведення внутрішніх тренінгів працівників стосовно інформування по соціальних та екологічних аспектах та реалізація ПЕМСМ.

2.3.  План управління підрядниками.

        Підрядниками на підприємстві виконується близько 85% всіх робіт, тому ДП «Білоцерківський лісгосп» важливо впровадити процедури в рамках Плану управління підрядниками, що забезпечить повну поінформованість підрядників стосовно відповідних питань ПЕМСМ та дотримання ними разом з лісгоспом відповідальності за успішну реалізацію ПЕМСМ.

        Основні компоненти Плану управління підрядниками:

- призначення заступників директора (головного лісничого і головного інженера) відповідальними за План управління підрядниками;

- проведення навчань і тренінгів відповідальними особами по роботі з підрядниками та з посадовими особами підприємства, які контролюють і приймають роботу підрядників (інженер з лісозаготівель, лісничі, майстри лісу) стосовно вимог ПЕМСМ;

- окремі положення ПЕМСМ, а саме вимоги пов’язані з технікою безпеки і природоохоронні вимоги, які відображаються в картах технологічного процесу та Актах ОВНС, включені в Договір та Додаткові Угоди в рамках отримання послуг;

- кожен Договір та Контракт включає вимоги , пов’язані з екологічними та соціальними ризиками ПЕМСМ стосовно діяльності підрядників, а також заходи усунення порушень;

- в Договорі про виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з веденням лісового господарства ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний, забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт як на лісосіці, так і за її межами, також Принципів і критеріїв FSC;

- підрядники мають продемонструвати відповідні уміння, кваліфікацію та досвід роботи свого персоналу керівництву підприємства;

- щорічно підприємство проводить навчання підприємців та їх працівників, які надають послуги, зі змістом та вимогами чинного законодавства, міжнародних Конвенцій та Угод щодо лісогосподарської діяльності, які були ратифіковані Україною, а також Принципами і критеріями FSC;

- ДП «Білоцерківський лісгосп» на регулярній основі здійснює перевірку виконання підрядниками вимог ПЕМСМ, про що складені відповідні Акти перевірки які надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень.

2.4.  Моніторинг та звітність з питань виконання ПЕМСМ.

        Щорічно в кінці року проводиться  заключний аудит з питань виконання  ПЕМСМ. Результати аудиту надаються на розгляд керівництву лісгоспу.

2.5.  Програма спілкування з громадськістю та процедура розгляду скарг (звернень) громадян та механізм оскаржень.

        Підприємство розробляє Програму спілкування з громадськістю з метою забезпечення безперервного інформування зацікавлених сторін та населення про ключові і екологічні аспекти, а також про оцінку впливу на довкілля.

Дана програма заснована на процесі залучення зацікавлених сторін та Плані залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), який  розробляється щорічно.

        Особливе значення має приділятись своєчасному інформуванню місцевих громад та громадян.

        Розроблена і діє процедура (порядок) розгляду скарг (звернень) громадян Державним підприємством «Білоцерківське лісове господарство», яка затверджена Наказом  по підприємству №239 від 02.10.2018 року.

        10 лютого 2016 року набула чинність постанова КМУ №55 від 03.02.2016р., яка внесла зміни в накладання штрафу до Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про працю і зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ №509 від 17.07.2013р.

        Зміни визначили механізм накладання на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених ч.2 ст.265 КЗ п ПУ та  ч. 2-7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення».

        Були визначені підстави для накладання штрафів, а саме:

- у разі звернення працівником до суду, на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, і встановлення періоду такої роботи, або роботи на умовах не повного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, в установі, організації; штраф на цій підставі може бути накладений Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці) без проведення перевірки;

- акт про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятості населення, складеного посадовою особою Держпраці, або територіального органу Держпраці.

        Змінами також визначений порядок стягнення штрафів. Не сплачені в добровільному порядку штрафи  стягуються.

3.   ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВПЛИВІВ.

        Заходи по зменшенню впливів надаються в нижче приведеній таблиці для основних видів діяльності на кожному етапі, враховуючи аспекти  потенційного впливу.

Таблиця 13

Заходи по зменшенню впливів.

1. СТАДІЯ  ПРОЕКТУВАННЯ – ПЛАНУВАННЯ.

Лісогосподарські заходи

Аспекти

Потенційні впливи

Рекомендовані заходи (дія) управління для уникнення або зменшення впливів

Моніторинг

(ключові показники  ефективності)

Остаточний вплив

(масштаб залишкових впливів)

1

2

3

4

5

6

1. Суцільні рубки головного користування і суцільні санітарні рубки

Грунти

Ущільнення та погіршення структури і родючості

1. Одержати всі необхідні дозволи.

2. Підготувати  План взаємодії з зацікавленими сторонами.

3. Провести оцінку потенційного впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

4. Затвердити технологічні карти розробки лісосік

5. Дотримуватися Проекту лісовпорядкування.

6. Виділити ключові біотопи вздовж боліт, водотоків, тощо.

1.Дослідження потенційних і фактичних впливів на довкілля (Акти ОВНС)

Звіт для громадськості.

Незначний

Гідрологічний режим

Зміна русел тимчасових водотоків, заболочення.

Незначний

Флора

Зменшення видового складу біорізноманіття

1. Виділення ключових біотопів.

2. Максимально можливе застосування поступових і вибіркових рубок.

Відомість рідкісних і зникаючих видів.

Відомість моніторингу ключових біотопів.

Матеріали лісовпорядкуван-ня

Незначний

Фауна

Зменшення чисельності.

Порушення життєдіяльності звірів і птахів.

1. Визначити період для проведення робіт з найменшим впливом, враховуючи відтворювання і міграцію.

2. Проведення  робіт не повинно припадати на  час розмноження птахів та вирощування пташенят з 01 квітня по 15 червня.

Планування виготовлення та розвішування штучних гніздівель.

Чисельності мисливської фауни та рідкісних і зникаючих видів.

Наукові дослідження

Несуттєвий

2. Рубки формування і оздоровлення лісів

Грунти

Ущільнення та погіршення структури і родючості

1. Провести оцінку впливу на навколишнє природне середовище ( ОВНС)

2. Затвердити технологічні карти розробки лісосік

3. Дотримуватися Проекту лісовпорядкування.

 

1. Провести освідчення місць рубок та оцінку фактичного впливу на довкілля (Акт ОВНС).

Звіт для громадськості.

Несуттєвий

 

Флора і фауна

Зменшення кількості і видового складу

1. Проведення  робіт не повинно припадати на  час розмноження птахів та вирощування пташенят з 01 квітня по 15 червня.

Планування виготовлення та розвішування штучних гніздівель.

2. При таксації не включати в рубку дерева з дуплами, гніздами, навколо мурашників та інші біотопи.

3. Виділяти, як ключові біотопи ділянки з наявністю рідкісних і зникаючих видів, та видів, що включені до Червоної книги України з охоронними зонами навколо них. Заходи в них не проводити.

1. Провести освідчення місць рубок та оцінку фактичного впливу на довкілля (Акт ОВНС).

2. Книга рідкісних та зникаючих видів.

3.Звіт для громадськості.

Незначний

3. Заготівля деревини на всіх видах рубок (валка дерев, трелювання та вивезення деревини,

Ризик для життя і

здоров’я людини

Наявність небезпечних дерев в 50 м зоні навколо лісосік.

Планування заходів щодо приземлення небезпечних дерев в захисній зоні

Лісорубні квитки (рубка небезпечних дерев)

Незначний

Безпека та охорона здоров’я

Професійні ризики нещасних випадків

 

План охорони здоров’я та безпеки праці

Звіти по охороні праці

Незначний

Соціальні аспекти

Руйнування інфраструктури мережі доріг.

Планування та забезпечення руху транспорту при  трелюванні та вивезенні деревини і інших роботах, конкретними, чітко визначеними дорогами.

Затвердження маршрутів руху транспорту. Перевірка подорожніх листів.

Незначний

4. Лісовідновлення

Своєчасне заліснення (природне поновлення, чи лісові культури)

Втрата лісового середовища, продуктивності, рослинності,тощо

Постійний контроль за не вкритими лісовою рослинністю ділянками

Шнурова Книга обліку площ, які вийшли із-під суцільних рубок, матеріали безперервного лісовпорядкування .

Незначний

5. Створення лісових культур

Підготовка грунту на схилах до 12гр. та на увігнутих і опуклих формах рельєфу

Ерозійні процеси

Затвердити Проекти лісових культур, звернувши увагу на спосіб підготовки грунту (паралельно горизонталям,

безвідвальне рихлення,

висаджування сіянців  без підготовки грунту).

Проекти лісових культур.

Акт ОВНС.

Незначний

На всіх видах робіт

Забруднення довкілля

Забруднення ПММ і сміттям

 Проведення тренінгів з підрядниками

Протоколи проведення тренінгів

Незначний

 

2. СТАДІЯ - ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

Лісогосподарські заходи

Аспекти

Потенційні впливи

Рекомендовані заходи (дія) управління для уникнення або зменшення впливів

Моніторинг

(ключові показники  ефективності)

Остаточний вплив

(масштаб залишкових впливів)

1

2

3

4

5

6

1. Суцільні рубки головного користування і суцільні санітарні рубки

Грунти і

гідрологічний режим.

Флора.

Фауна.

Ущільнення та погіршення структури і родючості грунтів.

Зміна русел тимчасових водотоків, заболочення.

Зменшення  чисельності і видового складу.

1. Забезпечити дотримання підрядниками вимог екологічних і соціальних стандартів, шляхом постійного контролю та навчань.

1.Протоколи навчань, тренінгів.

2.Акти перевірки.

3. Акти здачі-приймання робіт.

4. Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству (щоквартальний, річний)

Незначний

2. Рубки формування і оздоровлення лісів

Грунти,

флора і фауна

Ущільнення та погіршення структури і родючості.

Зменшення кількості та видового складу

 Систематичний контроль за дотриманням  підрядниками природоохоронних зобов’язань.

1.Протоколи навчань, тренінгів.

2.Акти перевірки.

3. Акти здачі-приймання робіт.

4. Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству (щоквартальний, річний)

Незначний

3. Заготівля деревини на всіх видах рубок (валка дерев, трелювання та вивезення деревини,

Ризик для життя і

здоров’я людини

Порушення Правил ОП.

Контроль за дотриманням ОП.

Акти перевірки.

Журнал оперативного контролю.

Незначний

Безпека та охорона здоров’я

Професійні ризики нещасних випадків

 

Контроль за дотриманням Плану охорони здоров’я та безпеки праці

Звіти по охороні праці.

Значний

Соціальні аспекти

Руйнування інфраструктури мережі доріг.

Контроль руху транспорту при  вивезенні деревини і інших роботах, по конкретних, чітко визначених дорогах.

Подорожні листи.

Показники трекерів.

Незначний

4. Лісовідновлення

Своєчасне заліснення зрубів (лісові культури, сприяння природному поновленню)

Втрата лісового середовища, продуктивності лісів, тощо

Постійний контроль за не вкритими лісовою рослинністю ділянками

Звіт про виконання виробничого плану по лісовому господарству. Матеріали лісовпорядкування

Незначний

5. Створення лісових культур

Підготовка грунту на схилах до 12гр. та на увігнутих і опуклих формах рельєфу

Ерозійні процеси

Контроль за дотриманням Проекту лісових культур.

Акти технічного приймання.

Матеріали інвентаризації лісокультурних об’єктів.

АКТ ОВНС.

Незначний

На всіх видах робіт

Забруднення довкілля

Забруднення ПММ і сміттям

Постійний контроль.

Акти перевірки.

Акти огляду місць заготівлі деревини

Незначний

 

IХ.  КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.

        Юридичною підставою участі громадськості і зацікавлених сторін у сертифікаційному процесі є Закон України  № 832 – ХІV «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція).

        Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

        Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VIII  встановлює правові та організаційні засади здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

       ДП «Білоцерківський лісгосп» зорієнтований на повну відповідність процедур планування, обговорення, затвердження і виконання запроектованих лісовпорядкуванням лісогосподарських заходів.

1. Планування першочергових місць проведення лісогосподарських заходів.

     Проведення рубок головного користування планується в ділянках стиглого лісу згідно матеріалів лісовпорядкування, в обсязі розрахункової лісосіки, обрахованої ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».

В першу чергу в рубку призначені старші по віку деревостани, з нижчою повнотою та наявністю значної кількості сухостійних дерев, та такі , що втрачають приріст деревини і захисні функції лісу.

В територіальному плані по лісництвах і панівних деревних породах, розміщуються пропорційно наявності експлуатаційного фонду та розрахунковій лісосіці, максимально рівномірно по території.

        Щорічні обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства плануються:

-          рубки догляду - згідно розрахунку, затвердженого 2 лісовпорядною нарадою;

-          санітарні рубки – згідно розрахунку, затвердженого 2 лісовпорядною нарадою з урахуванням моніторингу санітарного стану лісів.

Набір ділянок для проведення рубок догляду по їх видах (освітлення, прочищення, проріджування і прохідні рубки) проводиться з Відомості фонду рубок догляду. Після обстеження ділянок в натурі,  в першу чергу догляд призначається,  з лісогосподарських міркувань, в змішаних за складом насадженнях з високою повнотою, з наявністю сухостою і захаращеності. Окрім того враховуються інші таксаційні показники та чинники (вік, тип лісу і клас бонітету, захворювання та пошкодження тощо).

        Лісовідновлення проектується на всіх ділянках лісокультурного фонду. Сприяння природному поновленню планується на тих ділянках, де воно можливе. На інших, передбачається створення лісових культур шляхом посадки сіянців основних лісоутворюючих порід. Створення лісових культур посівом доцільно проводити в вологих і сирих умовах місцезростання.

        Ремонт мережі доріг передбачається шляхом засипки ям та формування полотна дороги грейдером.

2. План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС).

        Зацікавленими сторонами або групами зацікавлених сторін вважаються будь-які фізичні особи,  групи осіб чи організації та установи, які або проявляють активний інтерес до лісового господарства, або чиї інтереси зачіпає лісогосподарська діяльність, або вони залучені в систему відносин, пов’язаних з лісовим сектором економіки.

        Групи зацікавлених сторін в ДП «Білоцерківський лісгосп» представлені: органами державної влади, органами місцевого самоврядування, мисливськими господарствами, лісовпорядкувальною організацією, науковими, екологічними та природоохоронними організаціями, місцевим населенням, зацікавленими фізичними особами тощо.

        Зацікавлені сторони які можуть безпосередньо або опосередковано зазнавати позитивного або негативного впливу мають право надавати пропозиції, коментарії, скарги з приводу проведення заходів.

Пропозиції можуть подавати:

а) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території в зоні діяльності  

ДП «Білоцерківський лісгосп»;

б) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, де

плануються  заходи;

в) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих в зоні діяльності

лісгоспу;

г) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на

відповідну територію;

д) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

        На підприємстві розроблено План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС).

3. Процес підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля та громадські обговорення (слухання).

        Підприємство у письмовій формі та в електронному виді надає в Київську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів) Повідомлення  про намір проводити планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

        Повідомлення про планову діяльність оприлюднюється в термін не пізніше 3-х робочих днів їх подання Департаменту, шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених лісгоспом, територія розповсюдження яких охоплює територіально-адміністративні одиниці, які можуть зазнати впливу планової діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або інших громадських місцях на території де плануються заходи. Повідомлення вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля протягом 3 робочих днів з дня надходження.

        Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати в Департамент зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень та пропозицій, відповідний уповноважений орган ( Департамент екології та природних ресурсів, а у випадках коли планова діяльність може мати значний транскордонний вплив, та у інших випадках передбачених Законом – Мінприроди) повідомляє про них лісгосп та надає копії зауважень і пропозицій протягом 3 робочих днів з дня їх отримання.

          Лісогосподарське підприємство при підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля, враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

         Звіт та оголошення про початок громадського обговорення  Звіту в письмовій формі та на електронних носіях, а також інша додаткова інформація, необхідну для розгляду звіту, надається  Департаменту екології та природних ресурсів і органам місцевого самоврядування та розміщується на сайті підприємства і у доступних для громадськості місцях.

        Протягом 3 робочих днів з дня подачі Звіту він заноситься Департаментом до Єдиного реєстру.

        Висновок з оцінки впливу на довкілля надається  протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу  - з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. До висновку додається Звіт про громадське обговорення. Висновок  з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим для виконання.

        Громадськість має право подавати  будь-які зауваження та пропозиції, які, на її думку, стосуються планової діяльності. Зауваження та пропозиції можуть подаватись в письмовій формі ( у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до Протоколу громадських слухань.

 

1.9.4. Результати моніторингу стану ОЦЗЛ, які необхідно врахувати при плануванні

господарської діяльності.

        З метою покращення санітарного стану насаджень та формування більш стійких деревостанів, в тому числі і ОЦЗЛ, передбачається в наступному році проведення вибіркових та суцільних санітарних рубок на площі 490 га та збільшення інтенсивності рубки при проведенні  рубок догляду в молодняках.

        В результаті моніторингу ділянок фонду рубок догляду спеціалістами лісгоспу, за участю інженера-таксатора лісовпорядної експедиції, та моніторингу санітарного стану лісів, в тому числі ЛВПЦ, проведеного спеціалістами Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» встановлено ділянки, які потребують проведення певних лісогосподарських заходів в наступному році, в тому числі обсяги лісогосподарських заходів в ЛВПЦ, які приводяться в таблиці 24.

Таблиця 24

Результати моніторингу стану ЛВПЦ, для врахування їх при плануванні господарської діяльності на наступний рік.

Назва лісництва

Результати моніторингу обсягів лісогосподарських заходів в ЛВПЦ, га

Освітлення

Прочищення

Проріджу-вання

Прохідні рубки

Вибіркові санітарні рубки

Білоцерківське

-

3,6

-

11,7

-

Володарське

-

-

-

-

-

Сквирське

-

-

-

-

8,9

Ставищенське

-

-

-

-

2,0

Сухоліське

-

-

-

-

-

Томилівське

-

-

-

-

9,7

Тетіївське

-

-

-

-

-

Разом по підприємству

-

3,6

-

11,7

20,6

 

Заходи, спрямовані на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ   мають бути запроектовані на площі 35,9 га.